WANNA休闲区
服务品牌:WANNA酒店
服务项目:空间设计、软陈、摄影
服务时间:2019年
品牌简介:位于高校附近,休闲区在解决办理入住功能的同时更需要注重一定调性和实用。
wanna大堂7
wanna大堂4
wanna大堂3
wanna大堂2
wanna大堂6
wanna大堂1